vrijdag 31 maart 2017

My favorite weekend flower week 13.


Apricot blossom.

The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched - they must be felt with the heart. 

Helen Keller

Fijn weekend!


maandag 27 maart 2017

De smaak van vroeger.


In mijn herinnering zie ik mijn vader nog de eerste vroege aardappelen met de riek uit de grond steken. Meteen daarna werden de aardappelen door mijn moeder gekookt en vervolgens gebakken. Heerlijk!

Mijn vader kweekte altijd ‘Eerstelingen’. Daarom heb ik verleden jaar ook ‘Eerstelingen’ gepoot. Maar de smaak van mijn ‘Eerstelingen’ viel tegen. Zijn die gebakken aardappelen dan alleen maar nostalgie?

Dit jaar probeer ik een ander aardappelras. Om die reden sta ik op een regenachtige februari dag voor de winkel van Vreeken's Zaden. Het is meer dan een uur rijden met de auto, maar een bezoek aan de winkel is voor mij geen straf. Want ALLES uit deze winkel met zaden en tuinspullen zou ik wel willen kopen.

De pootaardappelen liggen in een koele ruimte. Aan weerskanten staan de kisten met daarin de bijzondere pootaardappelen tot aan het plafond toe opgestapeld. Ertussen is een nauwe doorgang. Al die aardappel soorten; ik krijg er acute keuzestress van!

Als ik vertel aan welke smaak de aardappel moet voldoen, wordt mij de Engelse aardappel Arran Pilot aangeraden. Eén ding weet ik zeker, dat soort heeft mijn vader nooit gekweekt! Toch gaan ze -met heel veel bloemen en groenten zaden- mee naar huis.

De aardappelen heb ik in de schuur laten spruiten en nu kan ik ze poten. Als experiment poot ik de aardappelen in plastic containers. In de containers heb ik 10 cm aarde gedaan en in elke container heb ik één aardappel gepoot. Als het blad boven de grond komen doe ik er weer aarde op. Zo krijg je een grote oogst op een klein plekje.

Een grote aardappel oogst…..

Alleen al door erover te schrijven loopt het water loopt me al in de mond!
De winkel in Dordrecht.


Ik zou alles willen kopen...


En dan ook alle zaden willen zaaien.....


 Tip van Vreeken's zaden: 
Zorg voor stevige "spruiten". Zijn ze te slungelig, breek ze af en laat de aardappel opnieuw spruiten.


Info!


De containers in de tuin. Ik heb in elke container 1 aardappel gepoot. Afwachten!


The taste of early potatoes.

I remember my father harvesting the first early potatoes. My mother cooked these potatoes immediately and baked them too. That taste, delicious!

My father used to grow ‘Eerstelingen’. That is why I planted 'Eerstelingen' last year too. But the taste of my 'Eerstelingen' was disappointing. Did he use another variety or is it just nostalgia?

This year I want to try a different potato. So on a rainy February day I arrive at the shop of Vreeken's Zaden. It is over an hour driving by car, but to me a visit to the store is just a treat. In this garden shop I simply want to buy EVERYTHING!

The seed potatoes are kept in a cool place. On either side of a narrow passage crates containing the particular seed potatoes are piled up to the ceiling. All these potato varieties; I instantly feel the stress of having to choose!

After telling which particular potato flavour I like, I’m recommended the English potato Arran Pilot. One thing I know for sure, my father never grew that variety! Yet I take them home with me, together with many flowers and vegetables seeds.

The potatoes sprouted in the barn and after a month or so they are ready for planting. By way of experiment I plant the seed potatoes in plastic containers. I added about 10 cm of soil in each container. Then I planted one potato in every container. As soon as the leaves are above the surface, I will cover them with some soil again. So I – hopefully - will get a big harvest on a small spot.

A large potato harvest .....

Just writing about it makes my mouth watering!
vrijdag 24 maart 2017

maandag 20 maart 2017

De eerste lentedag.Een merel zingt
zijn lied
bij de achterdeur

Ik vlieg naar buiten
om niets te missen
van deze dag.

Het gemaaide gras
geurt 
naar de zon.

Eindelijk lente.

romantische rozentuin

Blog volgen? Mis niets en schrijf je in bij ‘Follow by Email’ (Links aangegeven) Je krijgt dan automatisch elke post op je email account. 

Nieuwe volgers van harte welkom.De merel zingt...


Lentedauw op krokus


Blauwe lentelucht


Primula, lentebloem


Lente bloesem knoppen


Lente tuin. 


Krokussen overalVers gemaaid lente gras.

The first day of spring


At my back door
a blackbird
sings of spring.

To miss nothing
of this spring day,
I quickly go out.

The freshly mown grass,
smells
like sun shine.

Finally spring.

donderdag 16 maart 2017

My favorite weekend flower week 11.

Narcissus

You can cut all the flowers but you cannot keep spring from coming. 

Pablo Neruda

Fijn weekend!

maandag 13 maart 2017

Lachen naar Ria of Lia.


Laatst ben ik een dag naar mijn schoonouders geweest. Mijn schoonmoeder is, hoewel hoog bejaard, nog steeds een fanatieke tuinvrouw. Een bezoekje aan het tuincentrum is voor ons twee een heerlijk uitje.

Buiten is het koud, maar de zon schijnt vrolijk in de glazen kas van het tuincentrum. Daar is het volop lente! We lopen als door een magneet aangetrokken naar de tafels met voorjaars bloeiers. Al die heerlijke viooltjes, narcissen, blauwe druifjes en hyacinten; we willen ze allemaal wel kopen.

Opeens valt mijn oog op een klein geel bolgewas. “Kijk eens Ma, dit is de Lachenaria. Dit bolgewas heb ik vaker op tv gezien maar heb ik nog nooit kunnen kopen”. Ik zet er meteen drie in de winkelwagen. Wat leuk! Ook mijn schoonmoeder koopt er drie. Die gaan we samen met wat viooltjes in haar rieten mandje planten.

Als we later op de middag weer thuis zijn vraagt mijn schoonmoeder: “Hoe heet die gele plant ook alweer?” “Lachenaria” zeg ik nogmaals uit mijn hoofd.  “Lachenaria? Lachen-naar-Ria! Dat kan ik gemakkelijk onthouden”, zegt mijn schoonmoeder gevat . -Haar naam is namelijk Ria-. Wat een leuke woordspeling!

Maar als ik ’s avonds thuis ben en op de computer kijk hoe winterhard de Lachenaria is, zegt google:  bedoelde u: Lachenalia

Ik heb helaas een fout gemaakt. Het is Lachenalia, Lachen-naar-Lia.

Toch jammer van die leuke woordspeling. Zal ik het mijn schoonmoeder vertellen of niet?Lachenalia met crocus op de tafel


Het is een bolgewas uit zuid Afrika


Ik zie ze opeens overal te koop!


Alleen op tafel ook mooi.

Er breekt een bloem af, die kan in een vaas.


Foto uit de tuin van mijn schoonmoeder. Prachtig!


Laughing at Ria or Lia.

The other day I visited my parents in law. Despite her high age, my mother in law is still a keen gardener. For the two of us, a visit to a garden centre is a wonderful getaway.

It may be cold outside, but the sun is shining in the garden centre’s the greenhouse. In the garden centre it is plenty of spring! Like a magnet we are drawn to the tables with spring flowers. All those lovely violets, daffodils, grape hyacinths and hyacinths; we would like to buy them all!

Suddenly my attention is drawn to a small yellow flowering bulb. "Look Mum, this is the Lachenaria". Often, I have seen this bulb on television, but never could buy one. Immediately I put three Lachenaria’s in the shopping cart. Nice! My mother in law puts another three in there too. We will plant these together with some violets in her wicker basket.

Later that afternoon my mother in law asks: "What’s that name again of that yellow bulb?" "Lachenaria" I repeat.” "Lachenaria? (In Dutch: Laugh-at-Ria) That is easy to remember my mother in law said wittedly, because her name is Ria”. She makes a great word play!

But then back home again as I look on my computer to see how hardy the Lauchenaria is Google says: you meant: Lachenalia

Alas I made a mistake. It is Lachenalia, In Dutch: Laughing-to-Lia.

So much for the nice word play. I am wondering, shall I tell her or not?