maandag 28 november 2016

Een slechte timing.Ik heb alle nog bloeiende zomerbloemen uit de tuin geknipt en in een vaas gezet. Terwijl ik daarmee bezig ben overpeins ik de afgelopen zomer en de uitbundige bloei van deze bloemen….

Neem bijvoorbeeld roos 'Marie Pavic'. Je bent deze zomer zelden zonder bloemen geweest. Vervolgens zet ik de roos 'Golden Border', met zacht gele bloemen in de vaas. Deze roos is eind mei altijd als eerste in bloei. Bovendien bloeit deze roos tot november. Dan is geranium 'Rozanne' aan de beurt om in het water te worden gezet. Is het nu werkelijk voorbij met je mooie blauwe bloemen?......

Ik bedenk dat ik hier best een po√ętisch "november bloemen" blog over kan schrijven. Daarom pak ik mijn fototoestel om wat foto’s te nemen van dit kleurige boeket. Maar helaas, er is veel te weinig licht! De foto’s zijn bijna allemaal bewogen.

De volgende dag is het licht niet veel beter om te fotograferen. Bovendien heb ik mijn schoonmoeder beloofd om een dag te komen. Als ik ’s avonds thuiskom en naar mijn boeket in het keukenraam kijk, zie ik het meteen; de frisheid is er af. Tot overmaat van ramp zijn de volgende dag al enkele bloemen verlept.

Daar zit ik dan met mijn post over “november bloemen”. Naast mij een vaas vol verlepte rozen. Slechte timing Hetty! 

Toch schrijf ik dit blog. Ik realiseer me dat juist deze verlepte rozen het einde van de zomer symboliseren. 

Ik zal het onder ogen moeten zien: het is eind november en er is weinig licht. En zonder licht, geen foto’s en zeker geen zomerbloemen!De laatste rozen.


Niet helemaal scherp, maar wel fris!


Het boeketje in het raam.


Een paar dagen later.... de zomer is nu echt voorbij!

Bad timing.

I have cut all the summer flowers from the garden and put them in a vase. Whilst doing so, I ponder about last summer and the exuberant flowering of these flowers ....

First rose ‘Marie Pavic’. This summer the shrub has been rarely without flowers. Next I put rose ‘Golden Border’, with pale yellow flowers in the vase. This is always the first in flower. Moreover this rose blooms to November. Then I put Geranium Rozanne' in the water. Your pretty blue flowers, is it really over? ......

I realise I can write a poetic blog about these November flowers. I take my camera to take some pictures of this colourful bouquet. Unfortunately, there is too little light! Most pictures are blurry.

Next day is not any better for photographing. Moreover, I promised to visit my mother in law today. As I return in the evening I look at my little bouquet in the kitchen window. Right away I see the freshness has gone. To make things worse, next day I see a few faded flowers.

Well, here I am with my post about "November flowers." Next to me a vase full of wilted roses. Bad timing Hetty!

Yet I am writing this blog. Because I realize these wilted roses symbolize the end of the summer.

I have to face it: it is the end of November and little light. No light, no pictures and certainly no summer flowers!
vrijdag 25 november 2016

My favorite weekend flower week 47.Life is the flower for which love is the honey. 


Victor Hugo

Fijn weekend!Join in with this week’s Favorite Weekend Flower link up party.


Add your blog to the Weekend Flower Linky below.

maandag 21 november 2016

Bloembollen in potten, aanbevolen!Misschien heb je geen zin om, zoals ik, de tuin helemaal met gaten te perforeren en bloembollen te planten. Maar dit is geen reden om het voorjaar zonder bloeiende bloembollen tegemoet te zien. Plant ze eens in potten!

Ik plant de bloembollen niet direct in de terracottapot, maar in een plastic container die precies in de terracotta pot past. Dat geeft me de mogelijkheid om te switchen. Zodra de ene soort is uitgebloeid zet ik een container met andere bloeiende  bloembollen er voor in de plaats. Tip: de grote bollen van tulpen en narcissen doen het beter in een grote pot dan in een klein potje. Denk dus niet te klein!

Welke bloembollen kan ik gebruiken?

Mijn ervaring is, dat alle soorten zich ervoor lenen. Tulpen, narcissen, maar ook de kleine bollen van bijvoorbeeld anemoon en puschkinia. Let op: narcissen in potten kunnen gemakkelijk bevriezen. Ik zet de potten met narcissen altijd van de grond, op een stuk hout o.i.d.

Hoe ga je te werk?

Doe wat potgrond in de plastic pot en plant er een laag bollen in. Bedek de bloembollen met een laagje potgrond en plant er nogmaals bollen op. Afdekken met potgrond. Vergeet niet de container te labelen. Echt, na 6 maanden ben je vergeten wat je hebt geplant. Het planten van bloembollen in potten is vlug klaar. Sneller dan dat ik dit blog kan typen!

Tot wanneer kan ik nog bloembollen planten?

Het is nog niet te laat. Tulpen kun je tot half januari in potten planten (als de grond niet bevroren is) Voor sneeuwklokjes en keizerskronen is het al te laat. Koop goede kwaliteit om teleurstellingen te voorkomen. Dus niet bij de bouwmarkt of de supermarkt. Mijn bloembollen leverancier ( Jan Deen ) zou zeggen: “Een biefstukje koop je toch ook niet bij de visboer?”

En nu aan de slag. Ter inspiratie enkele foto’s van mijn bloembollen in potten. Ik kan het jullie aanbevelen.

Narcissen in potten........


.......of kleine Puschkinia.


Botanische tulpen................


 Op tafel, tulpen samen met Hyacinten en viooltjes


Het kan ook in een mand.............................met verschillende tulpen en anemone blanda, prachtig.


Twee manden, nog mooier!


Krokus in terracotta pot.


Of tulpen in de oude zinken vuilnisemmers.....


........Geen pot? Doe er gewoon een stuk pakpapier omheen.Simpele pot met Puschkinia.


Plant bloembollen eens in potten. Aanbevolen!

Recommended, flower bulbs in pots!

Maybe you do not feel the same need as I do to perforate your garden and planting bulbs in them. However this should not stop you from having flowering bulbs in spring. Just plant them in pots!

When I do so I plant the bulbs not directly into the terracotta pot, but in a plastic container that fits exactly into the terracotta pot. That gives me the opportunity to switch. Once one species have finished flowering I put another container with bulbs in its place. Mind you: The large bulbs of tulips and daffodils do better in a larger container pot. So think big!

Which bulbs to use?

In my experience all types of bulbs can be used for this purpose. Not only tulips and daffodils, but also small bulbs, like anemone and Puschkinia thrive in pots. Note: narcissi in pots can easily suffer from frostbite. So, I always put the pots with daffodils free from the ground, on a piece of wood or something like that.

How to proceed?

Put some soil in the plastic pot and plant a layer of bulbs. Cover the bulbs with a layer of potting soil and plant/place another layer of bulbs on top of that. Cover the bulbs with soil. Do not forget to label the container. Believe me, after 6 months you will not remember what you've planted. Planting bulbs in pots is quickly done. Faster than I can type this blog!

Can I still plant bulbs?

It's not too late yet. You can plant tulips in pots until mid-January (provided the soil is not frozen). It is already too late to plant snowdrops and imperial crowns. Buy good quality bulbs to avoid disappointment. Not at the hardware store or supermarket. My bulbs supplier (Jan Deen) would say: "Do you buy a steak at the fishmonger?"

So start planting! I can highly recommend it to you all! To inspire you I add some pictures of my spring bulbs in pots.